Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türk eğitim sisteminde 2 eksik: Eğitim ve sistem

Türkiye, PISA(Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) tarafından yapılan son yapılan araştırma raporlarına göre 72 OECD ülkesi arasından okuma, yazma ve Fen/Matematik alanlarında 50. sırada. 15 yaş ve altında 450 öğrencinin katılımıyla yapılan test sonuçları oldukça vahim. Buradaki soru(n): İlk 10 ekonomi arasına girme hedefi olan bir ülke için, bu kabul edilebilir bir sonuç mudur?

Sonucuna değil, nedenine odaklanmalıyız. Kabul edelim ki eğitim sistemimiz, hazır tüketime dayalı. Sınavlarda alınan notlara gereğinden fazla önem verilmesi, çocukta yüksek bir strese yol açıyor. Hâl böyle olunca da öğrenci sınavda kopya yoluna gidiyor. Öğrencilerin sadece dinlemelerine dayalı uzun ders saatleri, yaratıcılıktan yoksun ödevler, bilginin değerlendirme yöntemleri, öğretmen ve öğrenci arasındaki hiyerarşi, sınıf geçme kıstası: Bu eğitim felsefesi yaklaşımındaki her şey, düşünmeyi engellemeye yarar. Sonuç: Ezberci, okumayan ve araştırmayan bir nesil. 

Eğitim felsefesi ve eleştirisel pedagoji …

Basın özgürlüğü

Mevzu 'Türkiye'de basın özgürlüğü' olunca kara bulutları dağıtmak hayli güç oluyor. Zira son yıllarda Türkiye'de gazetecilik mesleğini icra etmek, hiç bu kadar zor olmamıştı. İktidarın karşısında yer alan muhalif gazeteciler ve medya kuruluşları çeşitli yollarla baskı altına alınmak isteniyor. Kimisi işten çıkartılıyor, kimisi vergi cezası ile karşı karşıya kalıyor, kimisi de toplumun önüne atılarak, hedef haline getiriliyor. Nereden bakarsanız bakın, 'muhalif' olarak konumlayabileceğimiz medya kuruluşları sistematik bir şekilde linç ediliyor.

Liberal çoğulcu paradigmanın ön gördüğü ve Batı demokrasilerinin de benimsediği şekilde basın; Yasama, Yürütme ve Yargı'dan sonra dördüncü güç konumundadır. Basının dördüncü güç olmasının sebebi, kamuoyu adına siyasi erki denetleyen bir mekanizma olmasıdır. Ancak Türkiye'de bu mekanizmayı işler kılmak oldukça zor. Eğer ki mevcut siyasi düzeni eleştiriyorsan çeşitli kanallar aracılığıyla iç düşman haline getiri…